Lider

"System współpracy robotów heterogenicznych oparty na aktywnej dystrybucji zasobów energetycznych"

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu LIDER X   Nr: LIDER/38/0210/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 25.11.2019 r.   

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie wstępnych prac wdrożeniowych nowatorskiej metody współpracy grupy robotów heterogenicznych (o różnej strukturze) opartego na aktywnej dystrybucji zasobów energetycznych. Sformułowana została koncepcja, zgodnie z którą efektywne zarządzanie grupą robotów mobilnych może dokonywać się poprzez inteligentną kontrolę przepływu energii w tej grupie tj. kooperację energetyczną. Niniejsza koncepcja rozszerza istniejące metody sterowania flotą robotów o możliwość współpracy robotów lądowych i latających w trakcie wykonywania tej samej misji. W drodze analiz informacji ze współpracujących robotów i charakteru zleconych im zadań istnieje możliwość optymalizacji przebiegu misji pod kątem energetycznym, a co za tym idzie wydłużenia czasu pracy systemu, zmniejszenie czasu przestoju robotów na potrzeby ładowania oraz zwiększenia obszaru pracy.
Projekt dzieli się na część programistyczną oraz sprzętową. Pierwsza jest ukierunkowana na rozwój aplikacji zarządzającej stanowiącej centralny węzeł systemu wraz z intuicyjnym, graficznym interfejsem użytkownika. Część sprzętowa zakłada opracowanie i budowę mobilnej stacji wymiany/ładowania baterii oraz uniwersalnych modułów dokowania, a także stworzenie metodologii samego procesu wymiany baterii i interakcji między robotami. W dalszej części prac planowane jest dostosowanie posiadanych przez wnioskodawcę robotów mobilnych do integracji z wytworzonymi komponentami sprzętowymi. Podczas misji roboty mają możliwość dokowania do statycznej lub mobilnej stacji wymiany/ładowania w celu wymiany pakietów
bateryjnych i tym samym zwiększenia zasięgu. Finalnym efektem prac w projekcie będzie demonstracja działania gotowego systemu w warunkach operacyjnych na przykładzie
jednej z przemysłowych aplikacji, w których grupa robotów może zostać wykorzystana do prowadzenia długotrwałych działań na dużym obszarze.