Najlepsi z najlepszych

Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój [POWER].

Projekt "Zadania kosmiczne i bardziej przy-Ziemne realizowane przez roboty koła SKaNeR" jest finansowany z programu Najlepsi z Najlepszych! 3.0. Numer umowy: MNiSW/2019/11/DIR/NN3.

 

Bilety lotnicze na zawody robotyczne dla grupy Raptors zostały zakupione przez firmę Sports Tourist zgodnie z obowiązującą na Politechnice Łódzkiej umowie o współpracy RAP.384.13.2017.RNZ obowiązującej od 01.01.2018 do 31.12.2020

 

Wyjazdy w ramach Projektu

Wiedeń  - Robot Challenge

USA - University Rover Challenge

Rzeszów - European Rover Challenge

Niemcy - Robotour

Dubaj - MBZIRC