SMART

Celem projektu jest opracowanie modułowego systemu uniwersalnych stanowisk zrobotyzowanych MSR-01 (z ang SMART) zintegrowanych z systemem transportowym, stanowiącego innowację na skalę światową.
Podstawą innowacji projektu jest rozwiązanie konstrukcyjne oraz optymalizacja systemów połączeń, które umożliwią modułową budowę stanowiska, a dzięki temu szybkie wdrożenie i elastyczność zastosowania. W pełni zintegrowany moduł mobilnego robota do transportu międzystanowiskowego uzupełnia klasyczne rozwiązania taśmociągów i podajników umożliwiając tworzenie linii produkcyjnych o dowolnie rozmieszczonych celach wytwórczych. Najistotniejsze cechy nowego, innowacyjnego produktu to:
-budowa modułowa oparta o nowoopracowaną uniwersalną konstrukcję bazową
-prostota komponowania i rekonfiguracji
-wbudowanie systemów cyber-fizycznych
-Innowacyjny system generowania elementów wygrodzenia - obszaru pracy robota i obszarów bezpieczeństwa wewnątrz klatki, oparty o autorskim system prowadzenia rolek
-Konstrukcja stanowiska umożliwiająca tworzenie elastycznego systemu produkcyjnego dostosowanego do potrzeb danego klienta,
-Nowatorskie zastosowanie systemu kotwienia.
Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, którzy wykonują prace kontraktowe, zlecenia krótkoterminowe. Uniwersalność projektowania stanowiska pozwoli na wykorzystanie produktu w niemal każdej gałęzi przemysłu. Głównymi odbiorcami projektu będą: przedsiębiorstwa produkcyjne oraz producenci robotów przemysłowych, firmy zajmujące się dostawą stanowisk zrobotyzowanych. Projekt zostanie zrealizowany w konsorcjum Politechniki Łódzkiej (Lider konsorcjum) oraz Aret sp. z o.o s.k. (Konsorcjant). Realizacja projektu potrwa 36 m-cy i obejmie 4 zadania badawcze. Rezultat projektu zostanie wdrożony na terenie RP, w przedsiębiorstwie ARET

Wartość projektu to: 4 188 083,23 zł, dofinansowanie: 3 513 475,93 zł