Roboty Mobilne

Rys historyczny, podstawowe pojęcia i klasyfikacja robotów mobilnych. Roboty kołowe i maszyny kroczące - projektowanie, podstawy konstrukcji, wzorce chodu. Roboty mobilne-przegubowe. Planowanie trajektorii robotów mobilnych. Podstawy nawigacji robotów mobilnych. Roboty autonomiczne - wprowadzenie.

 

Obraz maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym Ubuntu 16.04 i zainstalowanym ROS Kinetic