Podstawy Robotyki

Podstawowe pojęcia z dziedziny robotyki. Ruchy sztywne i przekształcenia jednorodne, obroty i ich składanie. Reprezentacje macierzy obrotu. Przekształcenia jednorodne. Kinematyka prosta, Łańcuchy kinematyczne, reprezentacja Denavita-Hartenberga. Kinematyka odwrotna. Kinematyka prędkości i jakobian manipulatora. Dynamika manipulatora. Równania Eulera-Lagrange'a.

Załączniki zawierają zestaw instrukcji do laboratorium