Wprowadzenie do współczesnej inżynierii

Przedmiot, zakres i metody automatyki. Obiekt sterowania i sterowanie - definicje podstawowe. Obiekty statyczne i dynamiczne. Jednolitość opisu obiektów mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych. Systemy liniowe i nieliniowe. Idea sprzężenia zwrotnego. Stabilność, sterowanie i regulatory. Podstawowe algorytmy sterowania. Związki automatyki z elektrotechniką, elektroniką oraz informatyką. Optymalizacja. Sterowanie wielopoziomowe i zastosowania zaawansowanych metod sterowania. Automatyka w urządzeniach powszechnego użytku, w samochodach i lotnictwie. Historia dzisiejszy robotyki. Podstawowe właściwości kinematyczne robotów. Programowanie i współpraca robotów. Przemysłowe zastoso-wania robotów. Roboty humanoidalne, kroczące i wspinające się. Roboty serwisowe i specjalne. Roboty edukacyjne i rozrywkowe. Społeczne i ekonomiczne efekty automatyzacji i robotyzacji. Systemy sensoryczne w automatyce i robotyce.

Załączniki: